Medisch pedicure

De medisch pedicure is een specialist.
De medisch pedicure is breder opgeleid en heeft alle kennis en vaardigheden in huis voor wat betreft de integrale voetverzorging. Zij is bevoegd voor het behandelen van
de diabetes, reuma en overige risicovoeten. Ook beheerst zij de specialistische technieken als het gaat om het vervaardigen van ortheses, nagelprotheses en het plaatsen van nagelbeugels.

De medisch pedicure staat in contact met de huisartsen, podotherapeuten en andere disciplines om zo een optimale zorg te kunnen waarborgen.